Waarom we dit doen

Biodiversiteit is essentieel

De bosrand: het walhalla voor plant en dier

In een bosrand is heel duidelijk te zien hoe bomen, struiken, planten op een gezonde bodem samen leven met vogels, insecten en andere dieren. In die samenhang vormen ze een evenwichtig en veerkrachtig ecosysteem (biodiversiteit). In de natuur zie je ook plantengemeenschappen, altijd divers, nooit “mono“. Een tuin met veel verschillende plantensoorten is productiever en veel minder kwetsbaar voor plagen. Een voedselbos (een uitgekiende plantengemeenschap) is ook een leefplek voor insecten, vogels en allerlei (kleine) dieren.

Dieren en planten zijn afhankelijk van elkaar.

Samen leveren ze een bijdrage aan de bestuiving of bestrijding van plagen. Zo zijn er planten die beestjes op afstand houden waar andere planten slecht tegen kunnen. Planten kunnen elkaar positief of negatief beïnvloeden. Sommige planten zorgen voor stofjes in de bodem, waarvan andere soorten beter groeien. En andersom kan ook, sommige planten staan juist niet graag bij een bepaalde andere plant.
Een ecosysteem houdt zichzelf in stand zonder toevoegingen zoals mest, compost en andere bodemverbeteraars van buitenaf. Biodiversiteit is essentieel voor natuurlijke balans.

 

Voedselbos = Permacultuur

Permacultuur kent 3 pijlers: zorg voor jezelf, zorg voor elkaar en eerlijk delen. Vertaal je dat naar de tuiof een voedselbos kom je uit op: balans, biodiversiteit en eerlijk delen. En: 10% van je tuin of je voedselbos is voor de natuur, daar kom je hoogstens 1 keer per jaar.
Die 10% natuur op je eigen terrein zorgt namelijk voor jou en je tuin. Daar groeien lokale planten en wonen lokale insecten en dieren die je helpen met het gezond houden van het ecosysteem in onze tuin of voedselbos. Ze helpen je door middel van natuurlijke bestrijding van bijvoorbeeld luizen en andere plagen.
Met een blijvend duurzame maatschappij voor ogen is een energiezuinige en milieuherstellende voedselteeltmethode een belangrijke bouwsteen. In ons voedselbos zie je andere eetbare planten dan in een ‘gewone’ moestuin. Door die planten in de gemeenschappen van hun voorkeur bij elkaar te zetten dragen we bij aan gezondere en productievere planten.

Vaste eetbare planten in een gemeenschap

Een permacultuur moestuin (een voedselbos dus ook) is voor een groot deel ingericht met vaste planten.  Meerjarige planten hoeven we niet ieder jaar op te kweken en we kunnen er wel van oogsten. Dat scheelt niet alleen energie, maar laat ook de bodem intact. We hebben ook veel verschillende plantensoorten die op één of andere manier eetbaar zijn, zoals vruchten, noten, zaden, bladeren, knollen en wortels van planten, bomen en struiken waarvan nog bijna niemand ooit van gehoord heeft.
Planten die niet alleen om op te eten zijn, ook hun bijdrage te leveren aan de gemeenschap.

Vaste eetbare planten

Het voedselbos biedt ook een schuilplek of voedsel voor insecten, vogels en kleine dieren. En door de samenwerking tussen de planten onderling en de kleine dieren is de lijst met voordelen is aanzienlijk. Uit oogpunt van biodiversiteit, maar ook vanuit efficiëntie is een permacultuur moestuin voor een groot deel ingericht met vaste planten.
We hebben ook veel verschillende plantensoorten die op één of andere manier eetbaar zijn, zoals vruchten, noten, zaden, bladeren, knollen en wortels van planten, bomen en struiken waarvan nog bijna niemand ooit van gehoord heeft.

Neem met zorg wat je nodig hebt en nooit meer…

Van de gewassen plukken wat we nodig hebben, we laten altijd een sterke plant staan – en genoeg van die plant – zodat de plant seizoenen lang verder groeit. Dat scheelt niet alleen energie, maar laat ook de bodem intact. ls we ons bos delen met de natuur, geeft de natuur ons haar hulp. In de vorm van bijv. vogels die luizen eten, inheemse planten die in het bos verschijnen en ons zo informatie geven over de gezondheidstoestand van het bos en de bodem, zodat wij daar weer op kunnen reageren.

Meer voedselbos?

voedselbos – landelijk
groen kennis net
permacultuur nederland

Slow food

Een voedselbos past uitstekend in de slow food beweging: geen industriële voedselproductie (= “fast food”) maar juist het behouden van oorspronkelijk gebruik van gewassen, zaden, dieren en landbouwgebruiken. Goed eten uit je eigen regio met o.a. vergeten groenten, die de tijd en de ruimte krijgen om te groeien. Wij geloven dat lokaal geproduceerd voedsel uiteindelijk goedkoper is, als ook de kosten van transport en allerlei chemische bestrijdingsmiddelen worden doorberekend in de prijs.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Gedeelde Weelde draagt met het Voedselbos bij aan:
• doel 8: Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
• doel 12: Duurzame consumptie en productie
• doel 13: Aanpak klimaatverandering