Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling – Sustainable Development Goals

Duurzame ontwikkelingsdoelen

SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Gedeelde Weelde draagt met het Voedselbos bij aan:
• doel 8: Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
• doel 12: Duurzame consumptie en productie
• doel 13: Aanpak klimaatverandering