Het begin

Dit is geschiedenis

2 mensen, 1 wild idee en 1 hectare weiland. Waarom zouden we niet proberen om daar een voedselbos te creëren? Er kwam bijval van nog wat mensen, wat een geweldig idee! Het idee werd een mooi plan. En toen ging het snel, de gemeente stemde toe met een vergunning, de crowdfunding leverde meer dan 100 enthousiaste donateurs op en een mooi startkapitaal. Er kwamen plantdagen, meewerkdagen en veel vrijwilligers. Met de hand werden 150 soorten bomen, planten en struiken in de grond gezet, plant voor plant, met de eerste enthousiaste vrijwilligers. En meter voor meter groef de graafmachine een paddenpoel en verliet het land. Zo maakten we ruimte voor groei van biodiversiteit, en voedselproducerende natuur.
Wij volgen het voedselbos en helpen waar nodig (of zitten op onze handen), we laten vooral de natuur haar herstellende en creërende werk doen, vol verwondering.

Een andere kijk op voedsel….

Stichting Voedselbos Gedeelde Weelde is in augustus 2019 opgericht door een aantal mensen die een praktische bijdrage willen leveren aan een duurzame manier om voedsel te produceren in combinatie met het vergroten van de biodiversiteit. Gedeelde Weelde wil de mogelijkheden laten zien van een andere manier van voedsel produceren, namelijk lokaal en blijvend duurzaam. Dat houdt in: Natuurlijk geteelde groenten, fruit en kruiden zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Geen ”kasplantjes’ maar vaste planten.

Consumenten kunnen bij ons kennismaken met onbekende groenten- en fruitsoorten die vaak meer op ons klimaat zijn aangepast dan de ‘kasplantjes’ uit de supermarkt. We kweken voedzame en vaak verrassend lekkere planten, die bovendien bijdragen aan een gezonde bodem en soms (vaak) voedsel of onderdak bieden aan nuttige insecten, vogels of andere dieren.
Het accent ligt op vaste planten die meerdere jaren achtereen groeien en dus niet jaarlijks volledig nieuw moeten worden opgekweekt, zoals de meeste van de groenten die wij nu gewend zijn. Dat betekent dat we ons menu kunnen uitbreiden met andere nu nog vreemde (of juist vergeten) groenten.