Slow food

Slow food

Een voedselbos past uitstekend in de slow food beweging: geen industriële voedselproductie (= “fast food”) maar juist het behouden van oorspronkelijk gebruik van gewassen, zaden, dieren en landbouwgebruiken. Goed eten uit je eigen regio met o.a. vergeten groenten, die de tijd en de ruimte krijgen om te groeien. Wij geloven dat lokaal geproduceerd voedsel uiteindelijk goedkoper is, als ook de kosten van transport en allerlei chemische bestrijdingsmiddelen worden doorberekend in de prijs.