Voedselbos = permacultuur

Voedselbos = Permacultuur

Permacultuur kent 3 pijlers: zorg voor jezelf, zorg voor elkaar en eerlijk delen. Vertaal je dat naar de tuiof een voedselbos kom je uit op: balans, biodiversiteit en eerlijk delen. En: 10% van je tuin of je voedselbos is voor de natuur, daar kom je hoogstens 1 keer per jaar. Die 10% natuur op je eigen terrein zorgt namelijk voor jou en je tuin. Daar groeien lokale planten en wonen lokale insecten en dieren die je helpen met het gezond houden van het ecosysteem in onze tuin of voedselbos. Ze helpen je door middel van natuurlijke bestrijding van bijvoorbeeld luizen en andere plagen.
Met een blijvend duurzame maatschappij voor ogen is een energiezuinige en milieuherstellende voedselteeltmethode een belangrijke bouwsteen. In ons voedselbos zie je andere eetbare planten dan in een ‘gewone’ moestuin. Door die planten in de gemeenschappen van hun voorkeur bij elkaar te zetten dragen we bij aan gezondere en productievere planten.

Vaste eetbare planten

Het voedselbos biedt ook een schuilplek of voedsel voor insecten, vogels en kleine dieren. En door de samenwerking tussen de planten onderling en de kleine dieren is de lijst met voordelen is aanzienlijk. Uit oogpunt van biodiversiteit, maar ook vanuit efficiëntie is een permacultuur moestuin voor een groot deel ingericht met vaste planten.
We hebben ook veel verschillende plantensoorten die op één of andere manier eetbaar zijn, zoals vruchten, noten, zaden, bladeren, knollen en wortels van planten, bomen en struiken waarvan nog bijna niemand ooit van gehoord heeft.

Neem met zorg wat je nodig hebt en nooit meer…

Van de gewassen plukken wat we nodig hebben, we laten altijd een sterke plant staan – en genoeg van die plant – zodat de plant seizoenen lang verder groeit. Dat scheelt niet alleen energie, maar laat ook de bodem intact. Als we ons bos delen met de natuur, geeft de natuur ons haar hulp. In de vorm van bijv. vogels die luizen eten, inheemse planten die in het bos verschijnen en ons zo informatie geven over de gezondheidstoestand van het bos en de bodem, zodat wij daar weer op kunnen reageren.

Meer voedselbos?

voedselbos – landelijk
groen kennis net
permacultuur nederland